Thursday, 23/01/2020 - 15:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Giao Châu

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019